IMPORT COMPANY FINLAND OY:N
     VERKKOSIVUJEN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Selosteemme täyttää informointivelvoitteen, Laadittu 1.6.2020

REKISTERINPITÄJÄ

Import  Company Finland Oy (y-tunnus 3136027-9)
Hillapolku 6
84100 Ylivieska

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jarkko Saukonoja Import  Company Finland Oy ,Hillapolku 6, 84100 Ylivieska
sähköposti info@3dkauppa.com

REKISTERÖIDYT

3dkauppa.com verkkopalvelun käyttäjät  

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen, toimittamiseen ja kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Markkinointitarkoitukseen käyttäminen perustuu käyttäjältä saatuun suostumukseen ja käyttäjällä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi. Kiellon voi verkkopalvelun rekisteröitynyt käyttäjä tehdä ilmoituksen info@3dkauppa.com sähköpostiin

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilön perus- ja yhteystiedot, kuten: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Henkilön yritykseen tai muuhun organisaation liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde.

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään käyttäessä verkkosivuston erilaisia palveluja ja lomakkeita, tilaus, yhteydenotto, tuotearvio, kysy tuotteesta, suosittele tuotetta, tilaa uutiskirje.

  

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 

Voimme luovuttaa ja välittää joitakin tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:  


1. Maksunvälittäjälle, jos maksutavaksi on valittu verkkopankki, luottokortti, Collector maksu tai osamaksu
2. Kuljetusliikkeelle, jos toimitustavaksi on valittu Posti, Matkahuolto tai Kaukokiito
3. Perintäyhtiölle, jos maksutavan lasku on erääntynyt ja siirtyy perintään
4. Analytiikka- ja tilastointikumppaneille

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään ulkoisilla palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.